सर्वोच्‍च सभा,जि.ग्रा.वि.यं.
Members photo Gallery Select Samitee

: सर्वोच्च सभा :


1. सर्वोच्च सभेचे अध्यक्ष जिल्हयाचे पालकमंत्री असतात.

2. सदर सभेचे सदस्य म्हणून जिल्हयातील सर्व स. खासदार व स. आमदार तसेच सर्व संबधीत
    शासकिय अधिकारी हे असतात.

3. सदर सभेत राबविण्यांत येणा-या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा वार्षिक आढावा घेण्यात येतो.

4. या सभेत योजना निहाय चर्चा होऊन निर्माण होणा-या अडचणीवर निर्णय घेण्यात येतो.

5. सदर सभा वर्षातून एकदा घेणे अपेक्षित आहे.